Ledelse er avgjørende.
Senter for Ledelse bidrar til å styrke ledelsesbevissthet og lederferdigheter.

Tjenester

Organisasjons­utvikling

Organisasjonsutvikling er avhengig av ledere som forplikter seg og engasjerer både seg selv og andre. 

Tjenester

Lederstøtte

Dialog er et viktig verktøy i vår veiledning av ledere.

Tjenester

Konflikt­håndtering

Å kunne håndtere konflikter på en smidig måte er en viktig lederoppgave. 

Tjenester

Endrings­ledelse

Få hjelp til å gjennomføre profesjonelle endringsprosesser på best mulig måte.

Tjenester

Team­utvikling

Et team som fungerer godt leverer de beste resultatene.

Tjenester

Rådgiver- og selger­utvikling

Økt verdiskapning og konkurransekraft – det er mye å hente på å gjøre rådgivere og salgsmedarbeidere bedre i jobben sin. 

Tjenester

Leder­utvikling

Vi designer og gjennomfører lederutviklingsprogrammer for ledere i private, kommunale og statlige organisasjoner.

Tjenester

Lean-ledelse

Ved hjelp av Lean-prinsippet kan virksomheten forbedre effektivitet og kvalitet på varer og tjenester.

Tjenester

Seleksjon

Få verdiøkning ved å sørge for å ansette riktig person.

Tjenester

Kultur­utvikling

Effektivisering som feiler gang på gang, skyldes ofte ledere som ikke vet hvordan de bør jobbe med kulturutvikling.