Anne Margrethe Berggrav

Juniorkonsulent og rådgiver

Konsulenter

Anne Margrethe har en stilling som juniorkonsulent hos SFL. Interessen for organisasjonspsykologi kommer av at hun syns temaer som ledelse, teamarbeid og konflikter berører interessante menneskelige dynamikker. 

Som student på profesjonsstudiet i psykologi har Anne Margrethe frivillig og på eget initiativ vært i praksis ved flere enheter, deriblant NORMENT v/ UiO, Seksjon for Coaching og Psykologi v/ NiH, samt PPT for videregående opplæring i Trøndelag. Hun har også hatt frivillige verv som arrangør i Psykologistudenter Uten Grenser og UKA. 

Ved siden av studiet har Anne Margrethe hatt ulike jobber, bl.a. som prosjektmedarbeider og testteknikker i to hjerneforskningsprosjekter ved NTNU og St. Olavs, i tillegg til å ha mange år bak seg som selvstendig næringsdrivende tennistrener, arrangør/organisator og mental coach.