Anne Margrethe Berggrav

Juniorkonsulent og rådgiver

Konsulenter

Anne Margrethe har en stilling som juniorkonsulent hos SFL. Interessen for organisasjonspsykologi kommer av at hun syns temaer som ledelse, teamarbeid og konflikter berører interessante menneskelige dynamikker.

Som profesjonsstudent i psykologi har Anne Margrethe på eget initiativ vært i praksis ved flere enheter, deriblant NORMENT v/ UiO, Seksjon for Coaching og Psykologi v/ NiH, samt PPT for videregående opplæring i Trøndelag. Hun har også hatt frivillige verv som arrangør i Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) og UKA.

Ved siden av studiet har Anne Margrethe også hatt flere jobber, bl.a. som prosjektmedarbeider i forskningsprosjektet "Kognitiv kontroll, søvn og fatigue - en hjerneavbildningsstudie" på NTNU, og som testteknikker i forskningsprosjektet "Hjernetrening" på St. Olavs. Som tidligere aktiv tennisspiller har hun i tillegg i mange år drevet selvstendig næringsdrivende som tennistrener, arrangør/organisator og mental coach.