Arne Garvik Janssen

Psykologkandidat og rådgiver

Konsulenter

Arne er i innspurten av psykologstudiet ved NTNU og har stilling som rådgiver i Senter for Ledelse. Fag og erfaring vekket hans interesse for arbeid med ledelse og organisasjon.

Arne har over flere studieår jobbet som fasilitator i faget Eksperter i Team på NTNU. Der opparbeidet han seg kunnskap og erfaring knyttet til veiledning og fasilitering av arbeidsgrupper. Arne har også ledet og organisert studentforedrag på Institutt for Psykologi, og har klinisk erfaring fra studiet og arbeid i psykiatrien.