Idar Alfred Johannessen

Samarbeidspartner på leder og organisasjonsutvikling

Konsulenter

Idar er dosent emeritus ved Høgskulen på Vestlandet. Han har vekslet mellom akademiske og praktiske jobber. I ti år arbeidet han med trening og utvikling for konsulentselskaper, telekom, advokatfirmaer og departementer i Norge, Europa og USA. Som forsker har han bidrat til teorien om High Reliability Organizations og metodelitteraturen. I akademia har han utviklet programmer om ledelseskommunikasjon, organisasjonsfag og etikk. Idar er utdannet sosiolog ved UiB (1980) og gestaltterapeut ved Gestalt Training Centre i San Diego (1994). Han har omfattende kompetanse i å skreddersy praksisnær og ferdighetsbaserte ledertreningsprogrammer.