Ingrid Wibe

Organisasjonspsykolog, daglig leder og partner

Konsulenter

Ingrid utvikler ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Det gjør hun blant annet ved å fasilitere strategiprosesser og drive lederutvikling, lederstøtte, konflikthåndtering og teamutvikling. Hun er også ekspert på ulike former for organisasjonsanalyser. 

I løpet av de siste 20 årene har hun støttet ledere og ledergrupper i både statlig, kommunal og privat sektor. I arbeidet sitt er hun opptatt av å ta i bruk erfaringen og kunnskapen organisasjonene selv sitter på – og å gjennomføre prosesser som faktisk gir resultater. 

Hun er utdannet klinisk psykolog og organisasjonspsykolog ved NTNU, hvor hun også underviser i faget administrasjon og ledelse.