Lisa Nordhaug

Psykologkandidat og rådgiver

Konsulenter

Lisa er helt i innspurten på profesjonsstudiet i psykologi, et fagfelt hun stadig brenner mer og mer for. Hun ble tidlig i studiet nysgjerrig på hvordan man kan bruke psykologkunnskaper i et organisasjons- og ledelsesperspektiv. Ved siden av studiet har hun hatt diverse verv i psykologstudiets linjeforening, blant annet som nestleder i styret. I Senter for Ledelse har Lisa allerede er faring fra saker der hun jobber med konflikter og kommunikasjon.  I tillegg har hun også kunnskap fra studier i fransk, økonomi og ledelse.