Maren Falch Skaret

Psykolog og rådgiver

Konsulenter

Maren Falch Skaret er juniorrådgiver i Senter for Ledelse. Ved siden av sin rolle som juniorrådgiver i SfL har Skaret en stilling som klinisk psykolog ved DPS Stjørdal.

Hun har i tillegg til å ferdigstille utdanningen innehatt lederverv ved Studentersamfundet i Trondheim. Flere fagemner om organisasjon og ledelse i praksis har i den forbindelse vært en sentral del av hennes utdanning.

Skaret er utdannet klinisk psykolog ved NTNU og har høsten 2017 startet på Norsk psykologforening sitt fellesprogram for spesialisering.