Maria Belsvik Hansen

Juniorkonsulent

Konsulenter

Maria har en stilling som juniorkonsulent hos SFL. Interessen for organisasjonspsykologi kommer fra personlige erfaringer i møte med arbeidslivet, hvor temaer som effektiv ledelse, fjernledelse og konstruktive konflikter har vært spesielt interessant med tanke på betydningen de har for både organisatorisk suksess og generell folkehelse. Maria ser på god ledelse som en måte å styrke ressursene til organisasjonen, så vel som til enkeltmenneskene som arbeider i den.

Som siste års profesjonsstudent i psykologi fullfører Maria for tiden sin hovedoppgave om konfliktutvikling ved fjernledelse. Maria er spesielt opptatt av hvordan relasjonelle konflikter kan forebygges gjennom god ledelse, og har vektlagt psykologisk nærhet som et virkemiddel for effektiv ledelse på avstand. Fra starten av 2022 vil Maria dedikere all sin tid til Senter for Ledelse som psykolog under veiledning.

Ved siden av studiet har Maria hatt flere jobber og verv. Før hun kom til SFL jobbet hun i flere år som salgssekretær hos Mersalg AS, hvor hun fikk erfare ledelsesutfordringer og organisasjonsdynamikk på nært hold. Hun har også arbeidet som frivillig i Indonesia, i tillegg til at hun har gjennomført et kurs innen kulturell psykologi i India, noe som har gitt henne god innsikt i mangfoldsledelse. Som tidligere danser har Maria hatt et frivillig verv som trener i NTNUI Dans, hvor hun, som en av få innen sin danseform, har tatt sertifisering som trener etter Norges Idrettsforbunds rammeverk for norsk trenerutdanning. Etter mange år som trener tok hun rollen som leder for en av underseksjonene i NTNUI Dans, hvor Maria ledet over 15 trenere og var ansvarlig for et tilbud som ble benyttet av mer enn 100 studenter.