Stein Jonny Valstad

Organisasjonspsykolog, styreleder og partner

Konsulenter

Stein Jonny jobber med å hjelpe ledere, ledergrupper og styrer i privat og offentlig sektor. Han har flere års operativ erfaring, blant annet som leder for barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Trøndelag og som organisasjonssjef ved Innherred sykehus.

Stein Jonny har en doktorgrad i endringsledelse fra Handelshøyskolen i København. De siste 30 årene har han jobbet som konsulent, samtidig som han har forsket på effektivitet i offentlige og private virksomheter.