Trond Løkling

Organisasjonspsykolog

Konsulenter

Trond er organisasjonspsykolog i Senter for Ledelse. Han har 10 års erfaring med å støtte ansatte, ledere og ledergrupper, verneombud og tillitsvalgte i både statlig, kommunal og privat sektor. Han er særlig opptatt av hvordan koble gode prosesser med et innhold som sikrer vekst på bunnlinje. Hans egenskaper som involverende, nyskapende og med sterk gjennomføringsevne kommer godt med i dette arbeidet. For tiden utvikler Trond et konflikthåndteringsverktøy, samtidig som han har startet på en doktorgrad knyttet til tema.