Artikkel

NØGD - Et nytt konflikthåndteringsverktøy

NØGD er et samarbeidsprosjekt mellom SFL og Semje Software AS, som har utspring i at Trond Løkling og Tommy Antonsen for 2 år siden fikk en idé om et konflikthåndteringsverktøy. Interessen for dette kom blant annet av erfaring med at ledere og organisasjoner ofte er usikre på hvordan håndtere konflikter. Vi har intervjuet Trond med noen spørsmål som forteller oss mer om hva NØGD er, og hvordan SFL skal være med og videreutvikle verktøyet.

Side 1

Litteratur

Running virtual meetings
Harvard Business Review

From crackly conference lines to pixelated video, virtual meetings can be problematic. But you can host a productive conversation in which everyone participates.

Mer informasjon >

Påvirkning
Robert B. Cialdini

En lettfattelig og til tider humoristisk introduksjon til prinsippene bak påvirkning.

Mer informasjon >

Salgsledelse
Petter A. Berg

En lettfattelig introduksjon til salgsledelse.

Mer informasjon >

Nå dine salgsmål
Eirik Petersen

Grunnleggende salgsteknikk for alle som jobber med kunder.

Mer informasjon >

Trender og translasjoner
Kjell Arne Røvik

Ideene som påvirker hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes.

Mer informasjon >

Foretakets ledelse og økonomi
Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo

En helhetlig modell for å forstå og påvirke organisasjonsatferd.

Mer informasjon >

Discussing the Undiscussable
William R. Noonan

Hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner.

Mer informasjon >

Thanks for the feedback
Sheila Heen og Douglas Stone

En innføring i hvordan man tar imot feedback fra andre.

Mer informasjon >

Difficult Conversations
Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen og Roger Fisher

Hvordan planlegge, tenke og kommunisere når man skal diskutere krevende tema.

Mer informasjon >

Teaming
Amy Edmondson

Hvordan organisasjoner lykkes med å lære, innovere og skape konkurransekraft over tid.

Mer informasjon >

Effektive ledergrupper
Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart

Introduksjon til forskning på effektive ledergrupper.

Mer informasjon >

Organisasjonsendringer og endringsledelse
Dag Ingvar Jacobsen

Sentrale teorier om organisasjonsendringer og endringsledelse.

Mer informasjon >

The trusted advisor
David H. Maister, Charles H. Green og Robert M. Galford

Om å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til klienter og kunder.

Mer informasjon >

Organizational Culture and Leadership
Edgard H. Schein

En innføring i den funksjonalistiske tilnærmingen til organisasjonskultur.

Mer informasjon >

Rett person på rett plass
Espen Skorstad

Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling.

Mer informasjon >

Ledelse, Kultur og Verdier – Et integrert perspektiv
Tor Busch

Hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen. ​​

Mer informasjon >

Endringsledelse i et strategisk perspektiv
Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

Dybdeforståelse for hvordan ulike krefter virker på organisasjoners evne til å endre og utvikle seg selv.

Mer informasjon >

Organisasjon og organisering
Tor Busch, Jan Ole Vanebo, Erlend Dehlin

Sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien​​.

Mer informasjon >

Lean blir norsk
Monica Rolfsen (Red.)

Hva særpreger bruk av Lean i et norsk arbeidsliv.

Mer informasjon >

Dette er Lean
Niklas Modig

Prinsippene bak kontinuerlig forbedring.

Mer informasjon >

Leading Innovation
Jeff Degraff, Shawn Quinn

Hvordan bygge et helhetlig og systematisk språk for ulike organisatoriske innovasjonsprosesser.

Mer informasjon >

The Four Colours of Business Growth
Anjan Thakor

Tenkingen og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Diagnosing and Changing Organizational Culture
Kim Cameron, Robert Quinn

Boken gir en grundig innføring i organisasjonskulturbegrepet.

Mer informasjon >

Competing Values Leadership
Kim Cameron, Robert Quinn, Jeff Degraff, Anjan Thakor

Om tankene og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Coaching for Performance
John Whitmore

En innføring i den opprinnelige GROW-modellen og hvordan denne metodikken kan benyttes i praksis.

Mer informasjon >