Artikkel

Innflytelsesanalyse/SPGR

Side 1

Litteratur

Running virtual meetings
Harvard Business Review

From crackly conference lines to pixelated video, virtual meetings can be problematic. But you can host a productive conversation in which everyone participates.

Mer informasjon >

Påvirkning
Robert B. Cialdini

En lettfattelig og til tider humoristisk introduksjon til prinsippene bak påvirkning.

Mer informasjon >

Salgsledelse
Petter A. Berg

En lettfattelig introduksjon til salgsledelse.

Mer informasjon >

Nå dine salgsmål
Eirik Petersen

Grunnleggende salgsteknikk for alle som jobber med kunder.

Mer informasjon >

Trender og translasjoner
Kjell Arne Røvik

Ideene som påvirker hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes.

Mer informasjon >

Foretakets ledelse og økonomi
Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo

En helhetlig modell for å forstå og påvirke organisasjonsatferd.

Mer informasjon >

Discussing the Undiscussable
William R. Noonan

Hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner.

Mer informasjon >

Thanks for the feedback
Sheila Heen og Douglas Stone

En innføring i hvordan man tar imot feedback fra andre.

Mer informasjon >

Difficult Conversations
Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen og Roger Fisher

Hvordan planlegge, tenke og kommunisere når man skal diskutere krevende tema.

Mer informasjon >

Teaming
Amy Edmondson

Hvordan organisasjoner lykkes med å lære, innovere og skape konkurransekraft over tid.

Mer informasjon >

Effektive ledergrupper
Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart

Introduksjon til forskning på effektive ledergrupper.

Mer informasjon >

Organisasjonsendringer og endringsledelse
Dag Ingvar Jacobsen

Sentrale teorier om organisasjonsendringer og endringsledelse.

Mer informasjon >

The trusted advisor
David H. Maister, Charles H. Green og Robert M. Galford

Om å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til klienter og kunder.

Mer informasjon >

Organizational Culture and Leadership
Edgard H. Schein

En innføring i den funksjonalistiske tilnærmingen til organisasjonskultur.

Mer informasjon >

Rett person på rett plass
Espen Skorstad

Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling.

Mer informasjon >

Ledelse, Kultur og Verdier – Et integrert perspektiv
Tor Busch

Hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen. ​​

Mer informasjon >

Endringsledelse i et strategisk perspektiv
Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

Dybdeforståelse for hvordan ulike krefter virker på organisasjoners evne til å endre og utvikle seg selv.

Mer informasjon >

Organisasjon og organisering
Tor Busch, Jan Ole Vanebo, Erlend Dehlin

Sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien​​.

Mer informasjon >

Lean blir norsk
Monica Rolfsen (Red.)

Hva særpreger bruk av Lean i et norsk arbeidsliv.

Mer informasjon >

Dette er Lean
Niklas Modig

Prinsippene bak kontinuerlig forbedring.

Mer informasjon >

Leading Innovation
Jeff Degraff, Shawn Quinn

Hvordan bygge et helhetlig og systematisk språk for ulike organisatoriske innovasjonsprosesser.

Mer informasjon >

The Four Colours of Business Growth
Anjan Thakor

Tenkingen og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Diagnosing and Changing Organizational Culture
Kim Cameron, Robert Quinn

Boken gir en grundig innføring i organisasjonskulturbegrepet.

Mer informasjon >

Competing Values Leadership
Kim Cameron, Robert Quinn, Jeff Degraff, Anjan Thakor

Om tankene og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Coaching for Performance
John Whitmore

En innføring i den opprinnelige GROW-modellen og hvordan denne metodikken kan benyttes i praksis.

Mer informasjon >