Boktips for ledere i farta!

Ser du et potensiale i samarbeidet og informasjonsflyten på tvers av bedriften du jobber i? Lyst på praktiske tips og verktøy for å gjøre noe med det?

Artikkel

Senter for Ledelse bistår en rekke organisasjoner med å styrke lærings- og beslutningsprosesser på tvers av enheter. «Siloknusende ledelse» kaller vi det!

Typiske oppdrag har inkludert prosjekter for å øke integrasjon mellom operative enheter, styrke samarbeid mellom stabsfunksjoner og driftsenheter, og øke gevinstrealisering i matriseorganisasjoner.

Selv om det i enkelte situasjoner kan være lurt å bruke en ekstern ekspert, er det mye du kan gjøre selv. Harvard-professor Chris Argyris forsket i en årrekke på hvorfor det er så vanskelig å lykkes med samarbeid på tvers. Han hevdet at ledere og medarbeidere reagerer med forutsigbare forsvarsrutiner i møte med komplekse og uoversiktlige problemer. Siden denne typen problemer treffer hardest i organisasjonens grenseflater, er det nettopp her samarbeidet lider som mest. Når ledere og ansatte erfarer at å diskutere slike problemer utløser forsvarsreaksjoner hos andre, kultiveres vi fort til å skjønne at enkelte tema bør forbli udiskutable.

I boken «Discussing the Undiscussable» presenteres dette tankegodset på en lettfattelig og pedagogiske måte. Boken benytter praktiske eksempler som du vil kjenne deg igjen i. Gjennom boken følger du to ledere for ulike enheter som står midt oppi en viktig strategisk beslutning. Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på utfordringene de står ovenfor. Og, du får se alle aktørenes blinde flekker og får tips til hva du kunne ha gjort dersom du hadde vært i en lignende situasjon.

«Discussing the Undiscussable» gir deg en introduksjon i praktiske kommunikasjons- og lederverktøy. Vi er overbevist om at boken vil gi deg «aha»-opplevelser og tilføre deg verktøy som du selv kan ta i bruk på jobb.

Boken kan bestilles på blant annet Amazon.com, men kan også lastes ned på kindle-lesebrett. Kindle får du også på mobiltelefonen. Da kan du lese deg opp i farta!

God lesing fra oss i Senter for Ledelse!

Litteratur

Discussing the Undiscussable
William R. Noonan

Hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner.

Mer informasjon >