Coaching for Performance

En innføring i den opprinnelige GROW-modellen og hvordan denne metodikken kan benyttes i praksis.

Litteratur

Denne boken gir en innføring i den opprinnelige GROW-modellen og hvordan denne metodikken kan benyttes i praksis. I Senter for Ledelse har vi videreutviklet modellen noe slik at den er enda mer skreddersydd til norske ledere og rådgivere sin arbeidshverdag.