Dette er Lean

Prinsippene bak kontinuerlig forbedring.

Litteratur

Denne boken gir en kort introduksjon til prinsippene bak kontinuerlig forbedring og passer seg for deg som ønsker en god innføring Lean. Siden boken ikke bruker så mye tid på å diskutere forskjeller på bruk av Lean i ulike sektorer, gir dette en grei innføring