DiSC-personprofil

DISC er et personprofil verktøy for å hjelpe ledere og medarbeidere med å reflektere over individuelle forskjeller.

Modeller og verktøy

Hva er DISC-personprofil

DISC er et personprofil verktøy for å hjelpe ledere og medarbeidere med å reflektere over individuelle forskjeller. Verktøyet har eksistert lenge på markedet, men har de siste årene blitt omfattende revidert.

Hvorfor bruker vi DISC-personprofil

Det eksisterer en rekke personprofilverktøyet på markedet. Eksempler på dette er JTI, MBTI, Diversity Icebreaker. Vår erfaring er at DISC tilbyr det mest praksisnære og lettfattelige språket for å reflektere over mellommenneskelige forskjeller, og til å identifisere personlige talenter og utviklingsområder.  

Hvordan bruker vi DISC-personprofil

Senter for Ledelse bruker DISC-personprofil som en integrert del av våre leder, rådgiver og salgsutviklingsprogrammer. Dette er yrkesroller som er avhengig av å bygge gode relasjoner til andre, og som derfor har god nytte av å kunne identifisere og ”korrigere” for egne relasjonelle overslag i dialog med andre. 

Verktøyet benyttes kun i forbindelse med utviklingsprosjektet, og aldri til å vurdere kandidater i forbindelse med seleksjons (Se nedenfor for mer informasjon om verktøyene vi benytter til slike oppdrag). 

Videoer

Lær mer om DISC-personprofil

Videoforelesning: ”DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder”

Foreleser: Ingrid Wibe
Om forelesningen: Denne videoen gir en introduksjon til hvordan DiSC personprofil kan benyttes til å forstå ulike styrker og utviklingsområder i teamlederrollen, og hvordan dette kan bidra til å fremme og hemme beslutningsprosesser i team.  


Videoforelesning: ” DISC som lederverktøy”

Foreleser: Ingrid Wibe
Om forelesningen: Denne videoen gir en introduksjon til hvordan DISC kan benyttes som et lederverktøy for å reflektere over forskjeller mellom medarbeidere slik at man kan tilpasse egen lederstil til ulike medarbeideres behov. 

Videoforelesning: ”Everything DiSC Workplace Introduction”

Foreleser: John Wiley & Sons, Inc
Om forelesningen: Denne korte videoen gir en generell introduksjon til DISC-modellen, og hvordan individuelle forskjeller kan forstås i lys av denne. 

Litteratur

Everything DiSC Manual
Mark Scullard, Dabney Baum

En oversikt over den nye DISC-modellen sitt faglige fundament.

Mer informasjon >