Discussing the Undiscussable

Hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner.

Litteratur

Boken gir deg en innføring i hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner. Den tilbyr og verktøy og øvelser for å utvikle svekkede samarbeidsrelasjoner.