Foretakets ledelse og økonomi

En helhetlig modell for å forstå og påvirke organisasjonsatferd.

Litteratur

I boken utvikler forfatterne en helhetlig modell for å forstå og påvirke organisasjonsatferd. Boken bygger bro mellom kjente teorier, og bruker den konseptuelle foretaksmodellen for å systematisere og organisere disse. Dette er en god innføringsbok for å forstå de viktigste delene av den konseptuelle foretaksmodellen.