GROW

- en modell for resultatskapende kommunikasjon.

Modeller og verktøy

Hva er GROW

GROW er en modell for å planlegge og gjennomføre effektive samtaler på jobb. Modellen består av fasene, Goal, Reality, Options og Will, og gir et praktisk verktøy for å planlegge yrkesrelaterte samtaler. Verktøyet er intuitivt å forstå i teorien, men krever trening for å beherske i reelle situasjoner. 

Hvorfor bruker vi GROW

I Senter for Ledelse benytter vi GROW-metoden fordi den korter ned og øker kvaliteten på samtaler. Gjennom vårt treningsprogram i GROW får ledere erfaring med hvordan andre oppfatter deres kommunikasjon, og hvordan de ved å bruke GROW i hverdagen kan kontinuerlig reflektere over og heve kvaliteten på egne kommunikasjonsvaner. 

Hvordan bruker vi GROW

Senter for Ledelse benytter GROW som en integrert del av våre lederutviklings og rådgiverprogrammer. Ved trening på GROW gis deltakerne en kort introduksjon i metodikken, før vi legger opp til omfattende trening på bruk av GROW. Deltakere for også tilbud om Videofeedback av egen GROW-kommunikasjon, noe vi ofte får tilbakemeldinger om at våre kursdeltakere opplever som svært nyttig for deres egen leder eller rådgiverpraksis. 

Videoer

Videoforelesning: ”GROW i samtale med enkeltmedarbeidere”

Foreleser: Ingrid Wibe
Om forelesningen: Denne videoen gir en introduksjon til hvordan GROW kommunikasjonsmodell kan brukes til å effektivisere samtaler på jobb. 


Videoforelesning: ”GROW Model”

Foreleser: Liz Scott
Om forelesningen: Denne videoen gir en kort introduksjon til hovedelementene av modellen. I Senter for Ledelse har vi justert modellen noe slik at den passer til Norske ledere og rådgiveres hverdag. Videoen gir likevel en lettfattelig introduksjon til hovedelementene av modellen. 

Litteratur

Coaching for Performance
John Whitmore

En innføring i den opprinnelige GROW-modellen og hvordan denne metodikken kan benyttes i praksis.

Mer informasjon >