Innflytelsesanalyse/SPGR

Artikkel

De fleste ledergrupper har nytte av å bli enda mer bevisst på hva de er gode på og hvor de kan bli enda bedre.

Gjennom vårt samarbeid med SPGR Institute tilbyr vi nå en forskningsbasert og tidseffektiv ledergruppeanalyse. Analysen bygger på oppdatert forskning på kompleks beslutningstaking, og tilfredsstiller de strengeste krav til validitet og reliabilitt. Nettopp derfor benyttes den av en rekke anerkjente selskaper i inn- og utland.

Selve analysen besvares digitalt ved at samtlige medlemmer vurderer ledergruppen ved hjelp av et standardisert testbatteri. Totalt tar det ca. 15 minutter å svare på undersøkelsen.

Det endelige resultat gir så et presist bilde av både gruppens styrker og risikoområder når det kommer til å fatte og implementere strategiske og komplekse beslutninger sammen.

En av våre eksperter vil deretter gjennomføre en tilbakelesning med dere som team. Omfanget av dette tilpasses i samarbeid med dere. I tilbakelesningen vil dere som gruppe få:

  1. Et kort og praktisk orientert foredrag om hva som kjennetegner ledergrupper som tar gode beslutinger.
  2. Typiske fallgruver når det kommer til strategisk beslutningstaking.
  3. Presentere hovedfunnene fra ledergruppeanalysen.
  4. Fasilitere en diskusjon dere i mellom om gruppens styrker og utviklingsområder.
  5. Hjelpe dere å lage en praktisk tiltaksplan for hvordan dere kan «trene» på egen hånd etter samlingen med oss.

Ta kontakt med oss dersom dette høres nyttig ut for deres ledergruppe og dere ønsker mer informasjon om opplegget.