Leading Innovation

Hvordan bygge et helhetlig og systematisk språk for ulike organisatoriske innovasjonsprosesser.

Litteratur

Denne boken viser hvordan man kan bruke ”The Competing Values framework” til å bygge et helhetlig og systematisk språk for ulike organisatoriske innovasjonsprosesser.