Lean blir norsk

Hva særpreger bruk av Lean i et norsk arbeidsliv.

Litteratur

Denne boken gir deg innsikt i hva som særpreger bruk av Lean i et norsk arbeidsliv. Boken skiller mellom Lean som en ledelsesfilosofi, som en samling prinsipper og som en samling verktøy. I tillegg presenterer den en rekke case, som viser utfordringer og tips for å implementere Lean i ulike deler av privat og offentlig virksomheter.