Ledelse, Kultur og Verdier – Et integrert perspektiv

Hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen. ​​

Litteratur

Denne boken gir en innføring i hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen.