Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

En firedelt modell for å forstå og navigere i organisasjoner

Litteratur

Boken tilbyr bruker en firedelt modell for å forstå og navigere i organisasjoner. Boken betrakter organisasjoner ut i fra synsvinklene «fabrikk», «familie», «jungel» og «tempel». Deretter argumenterer den for hvordan effektive ledere evner å skifte mellom å integrere disse perspektivene i sin lederhverdag.