OCAI-kulturanalyse

OCAI er et verktøy for å analysere organisasjonskultur og gir et visuelt bilde av hvordan organisasjonskulturen oppfattes.

Modeller og verktøy

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument)  gir et visuelt bilde av hvordan organisasjonskulturen oppfattes i dag og hvordan den bør utvikles for å sikre organisasjonens konkurransekraft på sikt.

Verktøyet bygger på det teoretiske rammeverket «De konkurrerende verdier». Rammeverket har blitt omfattende forsket på og teoriene bak har blitt kåret til en av de mest innflytelsesrike gjennom tidene (ten Have et al., 2013). Studier har dokumentert en sammenheng mellom OCAI analyser og et foretaks konkurransekraft over tid. Dette gjør OCAI til et verktøy som både har god forskningsmessig støtte og høy praktisk relevans (Cameron, Quinn, Degraff & Thakor, 2014). 

Hvorfor bruker vi OCAI-kulturanalyse

I Senter for Ledelse benytter vi OCAI-kulturanalyser fordi det gir organiasjoner et forskningbasert, praktisk og felles språk for å diskutere og planlegge strategiske utviklingstiltak. Ved å studere OCAI-analyser av nåsituasjonen får organiasjoner et bilde av hvilke verdiskapningsprosesser som prioriteres opp og hvilke som prioriteres ned i dag. 

Video

Mer om OCAI-kulturanalyse

Videoforelesning: ”Competing Values Framework Introduction”

Foreleser: Jeff Degraff
Om forelesningen: I denne videoen gir en Jeff Degraff en lettfattelig 7 minutters introduksjon til hovedtrekkene til det faglige rammeverket ”The Competing Values Framework.”.

Litteratur

Leading Innovation
Jeff Degraff, Shawn Quinn

Hvordan bygge et helhetlig og systematisk språk for ulike organisatoriske innovasjonsprosesser.

Mer informasjon >

The Four Colours of Business Growth
Anjan Thakor

Tenkingen og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Diagnosing and Changing Organizational Culture
Kim Cameron, Robert Quinn

Boken gir en grundig innføring i organisasjonskulturbegrepet.

Mer informasjon >

Competing Values Leadership
Kim Cameron, Robert Quinn, Jeff Degraff, Anjan Thakor

Om tankene og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >
Tjenester

Kultur­utvikling

Effektivisering som feiler gang på gang, skyldes ofte ledere som ikke vet hvordan de bør jobbe med kulturutvikling.