Organisasjons­diagnose

Senter for Ledelse sin ”Organisasjonsdiagnose” kartlegger viktige faktorer ved en bedrifts kundefokus, arbeidsmiljø og kompetanse.

Modeller og verktøy

Hva er Organiasjonsdiagnose

Senter for Ledelse sin ”Organisasjonsdiagnose” kartlegger viktige faktorer ved en bedrifts kundefokus, arbeidsmiljø og kompetanse. Rapporten kan benyttes som en arbeidsmiljøundersøkelse, men gir i tillegg viktig informasjon om prestasjonsdrivere som ikke fangers opp i tradisjonelle medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser.  

Hvorfor bruker vi Organiasjonsdiagnose

Våre kunder benytter  vår organiasjonsdiagnose som årlige statusmålinger av arbeidsmiljø og får å avdekke status på arbeid med utvikling av strategiske fokusområder. Andre bruker diagnosen som en effektmåling av pågående eller gjennomførte organisasjonsutviklingsprosesser i hele eller deler av virksomheten. 

Hvordan bruker vi Organiasjonsdiagnose

Vår organiasjonsdiagnose gjennomføres digitalt. Utvalgte ledere og medarbeidere besvarer undersøkelsen i løpet av 25-30 minutter. Svarene anonymiseres og organiseres på avdelingsnivå. Basert på dataene systematiseres dataene i en pedagogisk rapport. Her får ledere og medarbeidere muligheter til å sammenligne sin egen avdeling med andre avdelinger, med organisasjonen som helhet, eller med egne resultater fra tidligere målinger.