Organisasjon og organisering

Sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien​​.

Litteratur

Denne boken gir en grundig og lett tilgjengelig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien.