Organisasjonsendringer og endringsledelse

Sentrale teorier om organisasjonsendringer og endringsledelse.

Litteratur

Boken gir viktige betraktninger på organisasjoner. Den oppsummerer sentrale teorier om organisasjonsendringer og endringsledelse, og diskuterer viktige hensyn ved valg av endringsstrategi.