Organisasjonsteori for offentlig sektor

Offentlig sektors organisering og virkemåte i en nordisk kontekst.

Litteratur

Boken tilbyr en organisasjonsteori for offentlig sektor. Spesielt redegjør den for offentlig sektors organisering og virkemåte i en nordisk kontekst. Boken har en tydelig forankring i statsvitenskap og tilbyr ulike sett med «briller» for å forstå og forholde seg til offentlige organisasjoner.