Organizational Culture and Leadership

En innføring i den funksjonalistiske tilnærmingen til organisasjonskultur.

Litteratur

Boken gir en innføring i den funksjonalistiske tilnærmingen til organisasjonskultur. Denne tradisjonen argumenterer for at ledere har mulighet til å bruke organisasjonskulturen som et verktøy for å nå mål. Boken er en klassiker og viser hvordan ledere kan påvirke og utvikle kulturen i sin organisasjon.