SFLs Lederprofil

Systematisk tilbakemelding på lederatferd fra underordnede.

Modeller og verktøy

Hva er et SFLs Lederprofil 

Senter for Ledelse sin lederprofil gir utvalgte ledere en systematisk tilbakemelding på sin lederatferd fra sine underordnede. Vår profil systematiserer disse i kategoriene personalledelse, gjennomføringskraft og utviklingsarbeid.

Hvorfor bruke SFLs lederprofil

Profilen benyttes fordi den kartlegger atferd som er dokumentert å ha betydning for effektiv ledelse. Profilverktøyet gir muligheter for å skreddersy utviklingstiltak til hver enkelt leder, samtidig som foretaket får mulighet til å følge organisasjonens samlede ledelseskompetanse over tid.  

Hvordan bruker vi SFLs lederprofil

Lederprofilen sendes ut digitalt. Svarene anonymiseres og organiseres i en lettfattelig rapport. 
Lederprofilen har fleksibelt innhold, noe som gjør at det er mulig for deg som kunde å legge til spørsmål som er av strategisk relevans for deres organisasjon. 

SFL 360

Hva er SFL 360

SFL 360 er en utvidelse av SFLs lederprofil. Verktøyet gir muligheter for å samle inn informasjon om lederes styrker og utviklingsområder fra flere kilder. Herunder lederen selv, leders overordnede, leders kollegaer og leders medarbeidere. Dette gir et mer nyansert og helhetlig bilde av hvordan den aktuelle lederen oppfattes i hverdagen. 

Hvorfor bruke SFL 360

Nøkkelen til en god 360 lederkartlegging er at de lederegenskapene som evalueres er av relevans for å realisere driftsmessige og strategiske målsetninger. Vår 360 lederkartlegging består av noen faste og noen fleksible kartleggingsområder. Dette gjør at den kartlegger lederkompetanser som er allmenngyldige, samtidig som den gir rom for å kartlegge lederkompetanser som har særlig relevans for akkurat deres organisasjon. Ved å vurdere disse egenskapene fra ulike kilder (overordnet, underordnet og kollega) får man tilgang på mer nyansert informasjon om lederens styrker og utviklingsområder. 

Hvordan bruker vi SFL 360

SFL 360 benyttes som en enkeltstående kartlegging eller som en integrert del av Senter for Ledelse sin organisasjonsdiagnose (Se ovenfor). Kartleggingen besvares digitalt, før informasjonen anonymiseres og systematiseres i en lettfattelig rapport. Når SFL 360 inngår som en del av våre lederutviklingsprogrammer får ledere hjelp til å tilpasse egen lederutvikling til organisasjonens behov og ledernes individuelle utviklingsmål.

Selve rapporten er bygd opp slik at det er kort vei fra funn til tiltak. Når rapporten inngår som en del av våre lederprogrammer har vi mulighet til å skreddersy samlinger for å sette spesielt trykk mot å utvikle deler av ledelseskompetansen i ledergruppen.