SPGR-teamverktøy

SPGR-verktøyet kartlegger samhandlings- og ledelsesprosesser i team og benyttes for å skreddersy teamutvikling til teamets operative og strategiske målsetninger.

Modeller og verktøy

Hva er SPGR?

SPGR (Styrk-Person-Gruppe-Relasjoner) er et verktøy for utvikling av team og grupper. Verktøyet er forskningsbasert og er utviklet gjennom mer en 70 års forskning på resultatskapning i ledergrupper og prosjektgrupper ved svært prestisjetunge institusjoner verden over. Verktøyet kartlegger samhandlings- og ledelsesprosesser i team, og benyttes for å skreddersy teamutvikling til teamets operative og strategiske målsetninger.

Hvorfor bruker vi SPGR?

I Senter for Ledelse benytter vi SPGR for å gi grupper og team et visuelt bilde av hvordan de jobber i lag. Ved hjelp av SPGR får teamet og gruppen mulighet til å reflektere over måten de samhandler. Metoden bidrar til å forbedre teamets lederskap gjennom å øke den enkeltes fleksibilitet i møte med gruppen. Gjennom metodikken får alle teammedlemmer kunnskap om sin innvirkning, sine styrker og sitt potensial i teamet.

Hvordan bruker vi SPGR?

SPGR-målinger brukes jevnlig under vårt utviklingsarbeid med team og ledergrupper. Teamkartleggingen gjøres digitalt ved at deltakerne får tilsendt en epost med link til verktøyet. SPGR-analysen gjennomføres ved at samtlige teamdeltakere scorer hverandre, noe som i sum utgjør gruppens SPGR-profil. Typisk bruker grupper mellom 10-15 minutter på å besvare analysen. Basert på analysene får teammedlemmene hjelp av sine teammedlemmer til å definere ”treningsoppgaver” som kan bidra til å videreutvikle teamet. Gjennom å ta SPGR-målingen på ny får teamet statusoppdateringer på hvordan de ligger an i forhold til utviklingsmålene de har satt seg. 

VIDEOER

Videoforelesning: ”Spinnteori for grupper”

Foreleser: Endre Sjøvold Om forelesningen: Videoforelesningen er hentet fra Institutt for Industriell Økonomi, og gir enn innføring i ”Spinnteori” som er det teoretiske fundamentet bak SPGR-verktøyet som vi benytter.   

Se forelesningen her

Videoforelesning: ”SPGR Systematisere Person-Gruppe Relasjonen”

Foreleser: Endre Sjøvold
Om forelesningen: Forelesningsrekken gir en innføring i sentrale teorier som forsøker å forklarer grupper og teams sin effektivitet. Siden SPGR kan forstås som en integrering av historiens mest toneangivende teorier om gruppeeffektivitet, vil også forelesningsrekken gi en dypere forståelse av SPGR-verktøyet sitt faglige fundament. 

Se forelesningen del 1
Se forelesningen del 2
Se forelesningen del 3