Teaming

Hvordan organisasjoner lykkes med å lære, innovere og skape konkurransekraft over tid.

Litteratur

Boken diskuterer teamets rolle i den moderne kunnskapsøkonomien. Forfatteren diskuterer hvilke ferdigheter som kreves av teammedlemmer dersom de skal lykkes med å lære, innovere og skape konkurransekraft over tid.