Temaet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper

En innføring i team og gruppeprosesser.

Litteratur

Denne boken gir en innføring i team og gruppeprosesser. Boken er i motsetning til boken ”Resultater gjennom team” mer teoretisk orientert, og gir breddekunnskap om toneangivende hvordan vår forståelse av gruppe- og teameffektivitet har utviklet seg gjennom historien.