The trusted advisor

Om å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til klienter og kunder.

Litteratur

Boken gir en grundig innføring i hva som kjennetegner rådgivere som evner å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til sine klienter og kunder.