Trender og translasjoner

Ideene som påvirker hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes.

Litteratur

Forfatteren drøfter ideene som påvirker hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes. Boken går grundig igjennom «kreftene» som påvirker vår oppfatning av hva en effektiv organisasjon er og hva vi mener med «god» ledelse.