Digital møteledelse

Sammendrag

Digital møteledelse har aldri vært mer relevant. Våren 2020 har mange ikke lenger noe valg: alle typer møter må holdes digitalt.

Tjenester

Ulike typer møter krever noe ulik tilnærming

Senter for Ledelse kan hjelpe dere med planlegging og tilpasning av struktur avhengig av type møte. Det er mange fallgruver i digital møteledelse - og bevisstgjøring av disse, samt strategier og suksesskriterier er fokusområder i vår tilnærming. Vi kan tilby kurs og praktisk trening basert på våre grunnmodeller som viser seg å være enda viktigere i en digital møteform som krever god struktur.

Fra forskningsbaserte modeller til praktisk trening på digital møtesituasjon

For å finne ut hvordan vi best kan hjelpe dere, tar vi utgangspunkt i dagens situasjon og behov. Våre fagfolk vil så gi dere tilgang til de verktøyene dere trenger for å lykkes – fra modeller for møteledelse til praktisk trening, som for eksempel hvordan man kompenserer for manglende sosiale signaler i digitale møter. Dette gir en felles plattform og et språk som utgangspunkt for at digitale møter blir vellykket.

Faglig perspektiv

Digital møteledelse har vært mer og mer brukt de siste tiårene. Våren 2020 er det mer aktuelt enn noen gang. Vi baserer vår tilnærming på våre modeller for møteledelse, i kombinasjon med forskningslitteratur fra Harvard (les mer om denne forskningen ved å følge linken under litteratur nederst på denne siden).

GROW som grunnmodell for digitale møter.

Vår tilnærming innebærer alt fra konkrete tekniske huskeregler til øvelse i å håndtere mennesker gjennom skjerm. Vi tar utgangspunkt i GROW – en intuitiv modell for effektive møter (les mer om denne modellen ved å følge linken under relevante ressurser på høyre side).

Litteratur

Running virtual meetings
Harvard Business Review

From crackly conference lines to pixelated video, virtual meetings can be problematic. But you can host a productive conversation in which everyone participates.

Mer informasjon >