Endrings­ledelse

Sammendrag

Få hjelp til å gjennomføre profesjonelle endringsprosesser på best mulig måte.

Tjenester

Slik jobber vi

Organisasjonene må henge med i svingene for å overleve endringene som skjer i et stadig raskere tempo. Endringsledelse handler i praksis om nettopp det.

Vår jobb er å tilføre kompetansen som skal til for å få gjennomført profesjonelle endringsprosesser på best mulig måte.

Kartlegging av endringsarbeidet

I første runde starter vi gjerne med å møte nøkkelpersoner. Her setter vi oss inn i årsakene til hvorfor dere ønsker hjelp med endringsledelse, og vil kartlegge hva som må til for å utføre endringsarbeidet.
Basert på denne samtalen, legger vi sammen en fremdriftsplan. Hvor mye og hva slags bistand dere trenger, vil avhenge av hvor stort prosjektet er og hvilken kompetanse dere selv sitter på.

Her kan vi hjelpe ved blant annet å

  • gjennomføre ulike former for opplæringstiltak
  • veilede ledere og nøkkelpersoner
  • fasilitere viktige møter og samtaler i endringsarbeidet


Faglig perspektiv

I 15 år har vi bistått rådgivere og ledere i endringsprosjekter, både privat, statlig og kommunalt. Flere av våre konsulenter har også forsket på ledelsesprosesser og suksesskriteriene ved endring.

Se Ingrid Wibes forelesning om endringsverktøy som GROW og DISC, og hvordan bruke disse for å forstå og gjennomføre endringsprosesser.

«Den konseptuelle foretaksmodellen»

Dere vil få tilgang på moderne og praktiske verktøy for endringsledelse. Ett av de er «Den konseptuelle foretaksmodellen». Den gjør det mulig å skreddersy prosessen, samtidig som den gir oss et felles språk for å diskutere hvor dere er som organisasjon i dag, hvor dere vil – og hvordan dere skal komme dit. Vi bruker dette rammeverktøyet i tett samarbeid med dere, og følger opp med trening for ledere og andre nøkkelpersoner som skal sette endringene ut i livet.

Modellen er vel utprøvd og mye forsket på i Skandinavia, og passer det nordiske arbeidsliv.
Vil du lære mer om endringsledelse?

Besøk også vår ressursbank for å få lesetips, råd og mer informasjon om «Den konseptuelle foretaksmodellen» og andre verktøy vi bruker.

Videoforelesning: ”Endring og endringshistorier”

Foreleser: Ingrid Wibe
Om forelesningen: I denne videoforelesning snakker Ingrid Wibe om hvordan verktøy som GROW og DISC kan benyttes for å forstå og regissere endringsprosesser.


Videoforelesning: ”Ledelse i en krevende tid”

Foreleser: Ingrid Wibe
Om forelesningen: Ingrid Wibe snakker om hvordan være en god leder i krise


Videoforelesning: ”Barnevernledelse under pandemien ”

Foreleser: Stein Jonny Valstad
Om forelesningen: Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad snakker om ledelse av barnevernet under pandemien

Litteratur

Ledelse, Kultur og Verdier – Et integrert perspektiv
Tor Busch

Hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen. ​​

Mer informasjon >

Endringsledelse i et strategisk perspektiv
Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

Dybdeforståelse for hvordan ulike krefter virker på organisasjoners evne til å endre og utvikle seg selv.

Mer informasjon >

Organisasjon og organisering
Tor Busch, Jan Ole Vanebo, Erlend Dehlin

Sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien​​.

Mer informasjon >

Organisasjonsendringer og endringsledelse
Dag Ingvar Jacobsen

Sentrale teorier om organisasjonsendringer og endringsledelse.

Mer informasjon >