Konflikt­håndtering

Sammendrag

Å kunne håndtere konflikter på en smidig måte er en viktig lederoppgave.

Tjenester

Slik jobber vi

Konflikter kan være kostbart. Ikke bare for arbeidsmiljøet, men også for verdiskapningen. Å kunne håndtere dem på en smidig måte er derfor en viktig lederoppgave.

Konflikter er krevende, og går ofte på bekostning av andre nødvendige lederoppgaver. Når lederen handler ut fra følelsen av å «måtte gjøre noe», uten å ha en helhetlig plan for konflikthåndteringen, kan det resultere i kortsiktige løsninger som gjør situasjonen verre på sikt.

Vi har mange års erfaring med å løse konflikter og kan bistå med både individuell lederstøtte og direkte konflikthåndtering med partene. Når dere kontakter oss for hjelp til konflikthåndtering, skreddersyr vi prosessen til dere, og gir tett oppfølging underveis.

På tvers av alle oppdragene jobber vi parallelt med disse tjenestene:

Lederstøtte – gi lederen verktøy for å håndtere konfliktene

Målet er å hjelpe lederen til løse konfliktene og samtidig håndtere og utøve sine ordinære lederoppgaver. Gjennom økt bevissthet og utviklede praktiske ferdigheter gjennom prosessen, vil lederen øke sin evne og autoritet som konfliktløser og vil kunne ivareta og følge opp partene på en god måte.

Les mer om lederstøtte og lederveiledning

Direkte konflikthåndtering – en nøytral tredjepart

Når en konflikt skal løses, kan det være nyttig å ha en nøytral tredjepart. Den rollen kan vi ta, og vil da fasilitere målrettede samtaler for å skape bedre dialog mellom partene.

Faglig perspektiv

Vi jobber ut fra en skandinavisk ledelsesmodell for konflikthåndtering. Selv om en slik modell alltid vil være en forenklet versjon av virkeligheten, hjelper den oss med å prioritere.

Modellen tar for seg helheten gjennom disse 3 perspektivene:

1. Ledelse

Vår viktigste oppgave er å styrke lederen, blant annet ved å hjelpe til med å normalisere daglig drift og utvikling. Dette fordi det er best om partene har en normalsituasjon å vende tilbake til etter hvert som konflikten løser seg. I situasjoner hvor lederen selv er involvert i konflikten, går vi inn og støtter ledernivået over.

2. Adferd

Her hjelper vi partene med å vurdere hvordan de samhandler i dag – og hvordan de bør samhandle for å få et godt kollegialt samarbeid.

3. Arbeidsmiljø

Vi vet hva Arbeidsmiljøloven krever og plikter. Det tar vi hensyn til når vi vurderer prosessen underveis.

Modell Konfikthåndtering

Litteratur

Difficult Conversations
Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen og Roger Fisher

Hvordan planlegge, tenke og kommunisere når man skal diskutere krevende tema.

Mer informasjon >

Thanks for the feedback
Sheila Heen og Douglas Stone

En innføring i hvordan man tar imot feedback fra andre.

Mer informasjon >

Discussing the Undiscussable
William R. Noonan

Hvordan konflikter og defensive rutiner bidrar til å svekke relasjoner og problemløsning i organisasjoner.

Mer informasjon >