Kultur­utvikling

Sammendrag

Effektivisering som feiler gang på gang, skyldes ofte ledere som ikke vet hvordan de bør jobbe med kulturutvikling.

Tjenester

Slik jobber vi

«Culture eats strategy for breakfast», sa organisasjonsteoretikeren og ledelsesguruen Peter Drucker. Og forskningen er enig: Effektivisering feiler ofte fordi ledere ikke vet hvordan de skal jobbe med kulturutvikling.

I 20 år har vi jobbet med utvikling av organisasjonskultur, både der organisasjonskulturen er hovedmålet og der den utgjør en viktig del av større utviklingsprosjekter. Vi begynner med å bli kjent med virksomheten og finne ut hvem som bør delta i prosessen. Som oftest er det lederne, men det kan også være tillitsvalgte, verneombud og andre med innsikt i organisasjonskulturen.

OCAI – dagens vs morgendagens kultur

Vi har prøvd ulike tilnærminger, og har de siste årene landet på – og systematisert bruken av – Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). OCAI er et visuelt, pedagogisk verktøy som hjelper oss med å systematisere og sammenligne dagens kultur med kulturen slik dere mener den bør være. Verktøyet gir ledere og andre som skal jobbe med endring et felles språk for å diskutere, prioritere og gjennomføre kulturutvikling.

Først fullfører alle deltakerne en OCAI på egen hånd, før troppene samles for å bli enige om ønskesituasjonen. Ved å legge til rette for diskusjonene, gir vi deltakerne en mer helhetlig forståelse av kulturen i dag. Slik forankrer vi en felles oppfatning av hvordan den bør være i morgen.

Fra plan til handling

Vi har god erfaring med å ta i bruk Cameron & Quinns plan for kulturutvikling. Da går vi som regel frem på denne måten:

Avdekke

  • Gjennomføre OCAI-analysen for å avdekke kulturen slik den er i dag
  • Gjennomføre OCAI-analysen for å kartlegge og bli enige om ønsket kultur

Tolke

  • Identifisere hva dette betyr, hva som bør endres og hva som ikke trenger å endres i kulturen
  • Kartlegge viktige historier og hendelser som karakteriserer den ønskede kulturen, og bli enige om én eller to som skal brukes for å illustrere den fremtidige kulturen

Implementere

  • Identifisere nøkkelstrategier for å fasilitere kulturendringen og bestemme hva man bør slutte å gjøre, begynne å gjøre – eller gjøre mer av
  • Identifisere små nøkkelgevinster som kan implementeres med en gang
  • Avdekke hva slags lederkompetanse som trengs for å lede endringene og håndtere den nye kulturen
  • Utvikle måleparametere og milepæler for å sikre ansvarliggjøring og at de ønskede endringene blir utført
  • Utvikle en kommunikasjonsstrategi

På bakgrunn av dette arbeidet kommer vi med råd og veiledning for hvordan dere kan planlegge og gjennomføre tiltak. Hvor mye eller lite bistand dere ønsker vil variere. Noen benytter oss i en innledende samtale eller en workshop for å lære OCAI-språket. Andre hyrer oss som prosjektledere på større kulturutviklingsprosjekter.

Faglig perspektiv

Forskningsbaserte rammeverk

Vi bruker det forskningsbaserte rammeverket OCAI for å analysere og utvikle organisasjonskultur. Dette bygger på «De konkurrerende verdier», som tar for seg kulturelementer vi vet henger sammen med verdiskapning på kort og lang sikt. Vi har oversatt dette til norsk, og har prøvd ut og revidert den stegvise prosessen til nordiske vilkår.
Vil du lære mer om kulturutvikling?

Besøk ressursbanken vår for å få lesetips, råd og mer informasjon om verktøyene vi bruker.

Litteratur

Competing Values Leadership
Kim Cameron, Robert Quinn, Jeff Degraff, Anjan Thakor

Om tankene og forskningen bak rammeverket ”The Competing Values Framework”.

Mer informasjon >

Organizational Culture and Leadership
Edgard H. Schein

En innføring i den funksjonalistiske tilnærmingen til organisasjonskultur.

Mer informasjon >

Diagnosing and Changing Organizational Culture
Kim Cameron, Robert Quinn

Boken gir en grundig innføring i organisasjonskulturbegrepet.

Mer informasjon >