Lean-ledelse

Sammendrag

Ved hjelp av Lean-prinsippet kan virksomheten forbedre effektivitet og kvalitet på varer og tjenester.

Tjenester

Slik jobber vi

Mange virksomheter har sett nytten av lean-prinsippet, også kalt kontinuerlig forbedring for å forbedre effektivitet og kvalitet på varer og tjenester.

En annerledes måte å tenke på

Vår erfaring er at det ikke er verktøy og metoder alene som gir de største gevinstene, men en annerledes måte å tenke på rundt ledelse og organisering. Det er også godt dokumentert at ledelse er den viktigste faktoren, og vi vil skreddersy oppfølging tilpasset deres behov, slik at dere kan styrke ledelsen innen lean-arbeidet. Vårt mål er å bidra til at dere kan drive mest mulig av arbeidet selv.

Identifisering av utviklingsbehov

I første fase vil vi identifisere behovet for utvikling. Det gjør vi blant annet gjennom å fasilitere møter, workshops og fokusgruppeintervjuer. Deretter får dere en ekstern vurdering med konkrete utviklingstiltak sammen med en plan for disse. Og fordi det er en selvsagt del av lean-arbeid, vil vi kontinuerlig evaluere og forbedre både planen og tilnærmingen vår underveis.

Typiske tiltak:

  • Kurs og treningstiltak i lean-ledelse
  • Coaching av utvalgte ledere i lean-tenkning og praksis («sensei»-coaching)
  • Rådgivning rundt hvordan integrere lean i virksomhetens strategi- eller organisasjonsprosess
  • Rådgivning, design og støtte under restrukturering eller restart av leanprogrammer

Faglig perspektiv

Vår tilnærming er fundert på egen og internasjonal forskning på lean og ledelse.

Dette kjennetegner vellykket lean-ledelse

  • Kultur for forbedring («kaizen») og nyskapning
  • Ledere som utvikler seg selv og går foran som gode eksempler
  • Systematisk utvikling av medarbeidere og organisasjonslæring («coaching kata»)
  • Lederskap og beslutninger basert på nærhet og forståelse av kjernevirksomheten («gemba»/«genchi genbutsu»)
  • Strategi, mål, strukturer og infrastruktur som understøtter kundeverdi («hosin kanri»)

Lean – en langsiktig satsing

For at virksomheten skal lykkes med lean, kreves det mer enn papirflybretting, pilotprosjekter og nye verktøy. Lederne må ha kunnskap, holdninger og adferd som skaper og styrker forbedringskulturen – for ikke å nevne utholdenhet til å satse langsiktig. For å skape resultater på bunnlinja, må det også ligge til rette for systematisk oppfølging, med gode systemer og støttende team.

Det finnes ingen universell oppskrift på hvordan lykkes med lean, men utviklingen bør starte på samme sted: Der organisasjonen og ledelsen er i dag, og med å bygge videre på ressursene lederne allerede har.

Litteratur

Lean blir norsk
Monica Rolfsen (Red.)

Hva særpreger bruk av Lean i et norsk arbeidsliv.

Mer informasjon >

Dette er Lean
Niklas Modig

Prinsippene bak kontinuerlig forbedring.

Mer informasjon >