Lederstøtte og leder­veiledning

Sammendrag

Dialog er et viktig verktøy i vår veiledning av ledere.

Tjenester

Slik jobber vi

Dialog er et viktig verktøy i vår veiledning av ledere. Med en erfaren veileder som samtalepartner får de drøfte problemstillinger, trene på nye lederferdigheter og reflektere over seg selv som person.

Som oftest starter lederveiledningen med at lederen får hjelp til å definere hva han eller hun ønsker å utvikle seg på, og med å formulere mål for veiledningen. Veiledningsmøtene foregår som regel i en avgrenset periode, og blir alltid tilpasset ut fra lederens behov. Vi kan også være observatør og sparringspartner i viktige ledersituasjoner.

Lederne vi veileder ønsker ofte hjelp med å

  • gjennomføre endringsprosesser
  • etablere og utvikle team
  • håndtere konflikter
  • lede utviklingsprosjekter
  • se seg selv og sin lederrolle

Vi tar utgangspunkt i lederens personlige stil, styrker og utviklingsområder. Gjennom målrettede samtaler hjelper vi lederne med å se hvordan de kan utvikle seg og bli bedre rustet for å ta tak i utfordringene sine.

Faglig perspektiv

Alle våre lederveiledere er autoriserte psykologer eller har lang erfaring med å veilede ledere – både i og utenfor arbeidslivet. På den måten kan du være trygg på at du får kompetent hjelp, og at verktøyene og metodene vi bruker er forskningsbaserte.Videoforelesning: ”Ledelse av stress og emosjoner”

Foreleser:Maren Falch-Madsen
Om forelesningen: Psykolog Maren Falch-Madsen snakker om ledelse av stress og emosjoner

Litteratur

The trusted advisor
David H. Maister, Charles H. Green og Robert M. Galford

Om å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til klienter og kunder.

Mer informasjon >