Leder­utvikling

Sammendrag

Vi designer og gjennomfører lederutviklingsprogrammer for ledere i private, kommunale og statlige organisasjoner.

Tjenester

Slik jobber vi

De siste årene har vi designet og gjennomført lederutviklingsprogram for ledere i en rekke private, statlige og kommunale organisasjoner.

Skreddersydd med utgangspunkt i organisasjonen

Det første vi gjør er å møte dere for å bli kjent med organisasjonen og dens historie, bakgrunn, kultur og strategiske målsetninger. Her avdekker vi også hva dere har gjort av lederutvikling tidligere og hvilke ressurser dere har internt. Slik kan vi skreddersy et program etter situasjon og behov.

Pedagogiske lederprogrammer

De utvalgte lederne gjennomfører så et pedagogisk program for å utvikle seg selv i lederrollen. Dette gjøres gjennom ledersamlinger på typisk 1-2 dager. Omfanget og innholdet kan variere, men er alltid lagt opp for å sikre at deltakerne får mest mulig igjen, både på og mellom samlingene.

Noe av det som skjer på ledersamlingene

  • Kunnskapsformidling
  • Diskusjoner i plenum
  • Arbeid i mindre grupper
  • Simuleringsøvelser og rollespill
  • Refleksjonsoppgaver
  • Videofeedback
  • Mengdetrening på nye ferdigheter
  • Planlegging av egne treningsaktiviteter ved hjelp av vår digitale treningsdagbok

Treningsdagboken blir et felles styringsverktøy for deltakerne, deres ledere og våre konsulenter.

Vi avslutter lederutviklingsprogrammet med evaluering. Her vil konsulentene våre sikre at kunnskapen er overført, og vil veilede organisasjonen i hvordan dere kan videreføre utviklingsarbeidet på egen hånd, også etter at programmet er over.

Faglig perspektiv

Evidensbasert lederutvikling

Modellen vi bruker for lederutvikling er evidensbasert, utviklet i samarbeid med forskere i Norge, Sverige og Danmark.

Utvikling for både leder og virksomhet

Modellen ivaretar behovet den enkelte leder har for å utvikle både ferdigheter og seg selv personlig, samtidig som den støtter utviklingsarbeidet i virksomheten. Vår praksis sammenfaller med anbefalingene fra Norsk psykologforenings arbeidsgruppe for lederutviklingsprogrammer.

Vi kan oppsummere vårt faglig ståsted med disse tre overordnede prinsippene:

1) Skreddersydd og strategisk forankret

Lederutvikling skjer ikke i vakuum. Derfor spiller virksomhetens driftsmessige og strategiske utfordringer hovedrollen i vår modell. Med bakgrunn i disse kan vi skreddersy et program som sikrer at deltakerne er motiverte for utvikling og hvor de får jobbe systematisk med problemstillinger som er dagsaktuelle for dem.

2) Utvalgte verktøy og modeller gir et felles språk

Når lederutviklingsprogrammer er for komplekse og teoretiske, går det på bekostning av det viktigste: Praktisk trening. Vi har derfor testet og forkastet verktøy og modeller, før vi har valgt oss et begrenset sett. Disse utgjør den røde tråden i våre program, og danner et felles språk når lederne skal diskutere utfordringene de står i. Modellene og lederverktøyene har bred forskningsmessig støtte, og er testet ut i en rekke offentlige og private organisasjoner.

3) Brobygging mellom teori og praksis

Vi mener at det er først når lederne tar i bruk sine nye ferdigheter, at lederutviklingen er reell. Systematisk trening står derfor høyt på agendaen både på og etter ledersamlingene. 70 % av tiden går med til dette – og 30 % til kunnskapsformidlingen i forkant. Gjennom simuleringsøvelser, rollespill, refleksjonsoppgaver, videofeedback og treningsdagbøker bygger vi bro mellom ny kunnskap og praksis, mellom det som skjer på ledersamlingene og hverdagen på arbeidsplassen.
Vil du lære mer om effektiv lederutvikling?

Besøk vår ressursbank for å få lesetips, råd og mer informasjon om verktøyene vi bruker.