Organisasjons­utvikling

Sammendrag

Organisasjonsutvikling er avhengig av ledere som forplikter seg og engasjerer både seg selv og andre.

Tjenester

Slik jobber vi

Selv om organisasjonsutvikling kan fortone seg på mange vis, har de som lykkes noe til felles: Ledere som forplikter og engasjerer seg, samtidig som de evner å få med seg andre.

20 års erfaring med organisasjonsutvikling

I 20 år har vi i Senter for Ledelse hjulpet virksomheter, offentlige og private, med å planlegge og gjennomføre ulike former for organisasjonsutvikling. Vi kan bistå gjennom hele prosessen, med råd og veiledning for både enkeltpersoner og grupper. Hvor mye konsulenthjelp dere ønsker, er opp til dere.

Fra forskningsbaserte modeller til praktisk ledertrening

For å finne ut hvordan vi best kan gjennomføre deres utviklingsprosess, tar vi utgangspunkt i dagens situasjon og strategi. Våre fagfolk vil så gi dere tilgang til de verktøyene dere trenger for å lykkes – fra forskningsbaserte organisasjonsmodeller til praktisk ledertrening, som for eksempel kommunikasjonstrening. Dette gir en felles plattform og et språk for å kunne diskutere de utviklingsmulighetene dere har.

I etterkant av prosessen har vi ofte møter hvor vi oppsummerer lærdommen sammen, slik at den lettere kan tas med inn i fremtidige prosjekter.

Faglig perspektiv

Organisasjonsutvikling er ikke noe nytt. Siden 80-tallet har virksomheter sett verdien av dette, og at det er en forutsetning for å lykkes. Siden den gang har mange aktører påberopt seg å sitte på «fasiten på hvordan lykkes».

En helhetlig tilnærming

Vår erfaring er at slike forenklede oppskrifter sjelden fører til suksess. Vi må også ta høyde for at organisasjonen er unik og har sin egen strategi, markedssituasjon, historie og kultur. Ved å se og ta hensyn til denne helheten, kan vi i Senter for Ledelse trygt hjelpe dere gjennom utviklingsprosessen.

«Den konseptuelle foretaksmodellen»

Her bruker vi den «Den konseptuelle foretaksmodellen» for å få en presis og fullstendig oversikt over organisasjonen deres. Den gjør det mulig å skreddersy organisasjonsutviklingen. Vi bruker dette rammeverktøyet i tett samarbeid med dere, og følger opp med trening for ledere og andre nøkkelpersoner som skal sette endringene ut i livet.

Modellen er vel utprøvd og mye forsket på i Skandinavia, og passer det nordiske arbeidsliv.

Vil du lære mer om organisasjonsutvikling?

Besøk også vår ressursbank for å få lesetips, råd og mer informasjon om «Den konseptuelle foretaksmodellen» og andre verktøy vi bruker.

Litteratur

Ledelse, Kultur og Verdier – Et integrert perspektiv
Tor Busch

Hvordan verdibasert ledelse kan forstås ved hjelp av Helhetsmodellen. ​​

Mer informasjon >

Endringsledelse i et strategisk perspektiv
Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

Dybdeforståelse for hvordan ulike krefter virker på organisasjoners evne til å endre og utvikle seg selv.

Mer informasjon >

Organisasjon og organisering
Tor Busch, Jan Ole Vanebo, Erlend Dehlin

Sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien​​.

Mer informasjon >

Trender og translasjoner
Kjell Arne Røvik

Ideene som påvirker hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes.

Mer informasjon >

Foretakets ledelse og økonomi
Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo

En helhetlig modell for å forstå og påvirke organisasjonsatferd.

Mer informasjon >