Personlig ledelsesanalyse

Sammendrag

HVORFOR PERSONLIG LEDELSESANALYSE?

Senter for Ledelse anbefaler personlig ledelsesanalyse til ledere som ønsker å bli bedre gjennom å lære mer om seg selv.

Tjenester

HVA BESTÅR EN PERSONLIG LEDELSESANALYSE AV?

For deg som leder innebærer personlig ledelsesanalyse at du gjennom samtale, test og veiledning med Senter for Ledelse får en kartlegging av din personlighet opp mot lederoppgavene dine.

Siden ledelse primært utøves gjennom atferd har vi utviklet et program hvor vi bygger på din erfaring med utgangspunkt i situasjoner som får frem dine ulike personlighetstrekk. Kartleggingen følges opp av et eget utviklingsløp med veiledninger etter ønsket omfang og behov.

Vi benytter femfaktormodellen, også kjent som Big Five, som grunnlag for å forstå personligheten din. I Norge er Big Five allmenngjort og popularisert gjennom podcastserien «Sånn er du».


HVA KAN PERSONLIGHET SI OM LEDELSE?

Forskning viser at de fem personlighetsdomene i femfaktormodellen henger sammen med ledelse (Judgeet et.al. 2002). Hver for seg har de små til moderat sammenheng, men i sum er det sterk støtte for at personlighet målt etter femfaktormodellen avdekker forutsetninger for ledelse (T-skår 0,48).

Personlig ledelsesanalyse inkluderer:

  • Personlighetstest (NEO-PI) med kartlegging av skår på femfaktormodellen
  • Gjennomgang av lederprofil med vekt på ressurser og skyggesider knyttet til erfaringer, arbeidsoppgaver og modeller for effektiv ledelse
  • Lederveiledning etter egen utviklingsplan tilpasset behov og ambisjonsniv