Rådgiver- og selger­utvikling

Sammendrag

Økt verdiskapning og konkurransekraft – det er mye å hente på å gjøre rådgivere og salgsmedarbeidere bedre i jobben sin.

Tjenester

Slik jobber vi

Økt verdiskapning og konkurransekraft – det er mye å hente på å gjøre rådgivere og salgsmedarbeidere bedre i jobben sin. Vi kan bidra med kunnskapen og treningen som skal til.

Det er gjerne ledere og medarbeidere i privat sektor, som butikkmedarbeidere innen retail, som benytter seg av salgstreningen vår. Treningsopplegget for rådgivere retter seg mot de som jobber med komplekse produkter og tjenester, både offentlig og privat. Det kan være alt fra bank, forsikring og finans, til HR, barnevern og PP-tjenesten. Mens salgstreningen er mer verktøydrevet, legger vi større vekt på relasjonell kompetanse i rådgivertreningen. Målet er at deltakerne skal få reflektere over egen personlig stil i kunde- og klientarbeidet.

Avdekker ressurser og kapasitet

Vi begynner som regel med en forprosess, hvor målet er å få et bilde av organisasjonens målsettinger og strategiske prioriteringer. Her avklarer vi hvilke typer utviklingsaktiviteter vi skal gjennomføre, og omfanget av disse. Vi ser da på hvilke ressurser og kapasitet mellomleder og andre har til å kunne bistå medarbeiderne med utviklingen.

Vår trening består gjerne av disse tiltakene:

1. Treningssamlinger med utvalgte rådgivere/selgere

Samlingene skjer typisk hver 6.-8. uke, og varer fra en halv til to dager. Her veksler vi mellom foredrag, simuleringsøvelser og diskusjoner i plenum. Deltakerne tar med seg reelle caser de står i, og mot slutten jobber de med å planlegge treningsaktivitetene de vil gjøre fremover.

2. Treningssamlinger med utvalgte ledere

Like viktig som det er å veilede rådgiverne og selgerne, er det å styrke veiledningskompetansen til lederne med personalansvar. Dette gjør vi gjerne i oppstarten og midtveis i treningen av medarbeiderne. Innholdet ligner det medarbeiderne skal gjennom, men med større fokus på lederrollen.

3. Statusmøter etter behov

Underveis i treningen har vi statusmøter for å avklare status på arbeidet.

Faglig perspektiv

Mange assosierer rådgiver- og salgstrening med de klassiske motivasjonsforedragene. Det gjør ikke vi. Snarere enn å ta i bruk slik inspirasjonsinnsprøytning med kortvarig effekt, går vi mer grundig til verks.

Vil du vite mer om effekten – eller den manglende effekten – av motivasjonsforedrag, ta en titt på NRKs Folkeopplysningen, episoden Motivatoren.

Økt motivasjon for både medarbeidere og ledere

Du som oppdragsgiver må oppleve at det er en sammenheng mellom treningen og organisasjonens retning. Vi tror derfor på utviklingsaktiviteter som støtter organisasjonens målsetninger og prioriteringer. Det øker også ledernes motivasjon, som i en travel hverdag skal velge å prioritere tid og ressurser til å følge opp medarbeiderne sine. Det er positivt på flere måter: Medarbeiderne blir mer motivert når lederne er tett på treningen – og lederne får et bedre innblikk i effekten av treningen.

Slik kan utviklingsarbeidet fortsette, også etter at vi som konsulenter har trukket oss ut.

Litteratur

The trusted advisor
David H. Maister, Charles H. Green og Robert M. Galford

Om å etablere og utvikle tillitsrelasjoner til klienter og kunder.

Mer informasjon >

Nå dine salgsmål
Eirik Petersen

Grunnleggende salgsteknikk for alle som jobber med kunder.

Mer informasjon >

Salgsledelse
Petter A. Berg

En lettfattelig introduksjon til salgsledelse.

Mer informasjon >

Påvirkning
Robert B. Cialdini

En lettfattelig og til tider humoristisk introduksjon til prinsippene bak påvirkning.

Mer informasjon >