Seleksjon

Sammendrag

Få verdiøkning ved å sørge for å ansette riktig person.

Tjenester

Slik jobber vi

Prislappen på en feilansettelse er høy, mens når riktig person får jobben kan det bidra til stor verdiskapning. Derfor er det ikke uten grunn at stadig flere organisasjoner ser verdien av å profesjonalisere seleksjonsprosessen.

Her kan vi bidra med kompetanse og teknikker som gjør prosessen mer målrettet og effektiv, enten det er toppledere, mellomledere eller andre medarbeidere som skal ansettes.

Hjelp til hele eller deler av seleksjonsprosessen

De fleste av våre konsulenter er også psykologer, med lang erfaring med personvurderinger. Bortsett fra aktive søk, kan vi gjøre alt – fra å tilby rådgivning i den innledende fasen, til å regissere og gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Hva og hvor mye dere ønsker hjelp til, er opp til dere.

Noe av det vi kan bidra med:

Jobbanalyser

Før stillingen blir utlyst, analyserer vi mål, kompetansekrav og sentrale arbeidsoppgaver. Dette gjør vi digitalt, slik at vi senere kan bruke det som utgangspunkt for å teste hvilke av kandidatene som har størst sannsynlighet for å lykkes.

Utforming av stillingsannonser

Vi samarbeider med tekstforfattere som vil skreddersy spissede stillingsutlysninger som tiltrekker seg flest mulig relevante søkere.

Profilering av søkere

Neste steg er å ta i bruk et bredt sett med digitale evne-, ferdighets- og personlighetstester for å heve kvaliteten på finalekandidatene – samtidig som vi sparer tid. Testene vi bruker er godkjent for seleksjon av Det Norske Veritas.

Dybdeintervju med finalekandidater

Vi har lang erfaring med å gjennomføre strukturerte dybdeintervjuer. Med utgangspunkt i stillingskravene vi har definert tidligere, sammenligner vi til slutt kandidatene for å finne dem med størst forutsetning for å lykkes.

Faglig perspektiv

Det er viktig å ha en gjennomtenkt og forskningsbasert metode for ansettelser. Uten denne er det lett å la seg villede av magefølelsen. Den lar seg fort påvirke av faktorer som et godt førsteinntrykk, kjemi og sjarm – som ikke sier noe om hvorvidt kandidaten er den rette.

Mange har derfor mye å hente på å gjøre seleksjonsprosessen mer profesjonell og effektiv. Ikke bare hever det kvaliteten på beslutningene som blir tatt, men det kan også spare dere for både tid og store summer.

Vil du lære mer om seleksjon?

Besøk vår ressursbank for å få lesetips, råd og mer informasjon om verktøyene vi bruker.


Litteratur

Rett person på rett plass
Espen Skorstad

Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling.

Mer informasjon >