Team­utvikling

Sammendrag

Et team som fungerer godt leverer de beste resultatene.

Tjenester

Slik jobber vi

Når et team fungerer godt, leverer det også gode resultater. For å komme dit finnes det ulike måter å utvikle teamet på, avhengig av typen team og hvilke mål og oppgaver de har.

Enten det er snakk om leder- eller prosjektteam, toppleder- eller innovasjonsgrupper, starter vi på samme vis: Med å se på kravene som blir stilt. Deretter vil vi hjelpe teamet med å utvikle en måte å samarbeide på, som passer til oppgavene. Her handler det ikke primært om kursing og timer på skolebenken, men om praktisk trening på hverdagssituasjoner. Slik får teamet utvikle seg – samtidig som de får utført de daglige arbeidsoppgavene sine.

Hvor mye bistand dere ønsker, er opp til dere.

Som oftest går vi gjennom disse tre fasene:

1. Avklare forventninger

Sammen med teamet avklarer vi hva som forventes av dem i dag. Her bruker vi ulike SPGR-analyser, som er et verktøy for teamutvikling som gir oss et bilde av hvordan gruppen jobber sammen.

Lær mer om SPGR-verktøyet

2. Utvikle teamets forståelse

Her hjelper vi teamet med å forstå sine styrker og forbedringsområder bedre, men også hvordan hver og en av dem påvirker hverandre.

3. Trene på nye vaner

Å erstatte gamle vaner med nye og mer effektive, krever tid – og trening. Her bistår vi som teamtrenere i hverdagen, og gir hver enkelt medarbeider feedback både når de lykkes og når de ikke lykkes med oppgavene de skal øve på.

Faglig perspektiv

Samhandlingsrepertoar

I en organisasjon er det mye som kan påvirke hvor effektivt teamet er. Men hva og hvordan er ikke alltid så lett å oppdage for et utrent øye. Teamutvikling handler derfor om å gjøre teamet i stand til å se hva som fremmer og hemmer dem – både i og utenfor teamet.

Teamets samhandlingsrepertoar forteller oss om effektiviteten deres: Takler de primært rutinemessige oppgaver? Eller kan de også gå løs på mer komplekse oppgaver som strategiprosesser og utviklingsarbeid, hvor de er avhengige av hverandre for å lykkes?

Team med lite samhandlingsrepertoar

Observerer du et slikt team ved gjentatte anledninger, vil du se at hver og en spiller samme rolle hver gang, nemlig rollen de trives best i. Det kan være at Lise er den som tar styringen, mens Thomas forblir taus, og Ane er den som alltid fungerer som djevelens advokat. I slike team utviser teammedlemmene adferden de kjenner seg mest trygg på.

Team med stort samhandlingsrepertoar

Er du flue på veggen her, ser du at rollene går på rundgang. Medlemmene oppfører seg ulikt fra sak til sak. Du vil legge merke til at det raskt skifter mellom hvem som snakker, hvem som er stille, hvem som tar styring og hvem som bidrar med støttende nikk. De bidrar med det gruppen og den aktuelle oppgaven krever. Fordi dette sjelden samsvarer med hva den enkelte er mest komfortabel med, trengs det både bevisstgjøring og trening.

Hvor stort samhandlingsrepertoar teamet trenger, avhenger av problemene dere skal løse. Er oppgavene komplekse, kan det være nyttig å jobbe med hvordan dere samarbeider i et team. Forskning viser at disse teamene tar bedre beslutninger, har færre misforståelser, senker risikoen og forankrer beslutningene de tar på en bedre måte.
Vil du lære mer om teamutvikling?

Besøk vår ressursbank for å få lesetips, råd og mer informasjon om verktøyene vi bruker.

Litteratur

Effektive ledergrupper
Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart

Introduksjon til forskning på effektive ledergrupper.

Mer informasjon >

Teaming
Amy Edmondson

Hvordan organisasjoner lykkes med å lære, innovere og skape konkurransekraft over tid.

Mer informasjon >