Vår ambisjon

Alt vi gjør, gjør vi for å styrke kundene og deres bevissthet og ferdigheter som ledere. Veiledningen vår er bygget på solid erfaring og anerkjent, oppdatert forskning.

Vi har lykkes når kundene sitter igjen med kunnskap, ferdigheter og verktøy som

  • gir aha-opplevelser som får dem til å se utfordringene fra en ny vinkel
  • gjør dem rustet til å ta tak i utfordringene i arbeidshverdagen
  • gir gjennomføringskraft til å sikre varig forbedring og konkrete resultater
  • gjør dem uavhengig av oss etter at oppdraget er over


Om SFL

Vårt perspektiv

Vi er et konsulentselskap i Trondheim, med spisskompetanse innen ledelse- og organisasjonsutvikling. Alle ansatte har lang erfaring med utviklingsprosjekter i både offentlige og private virksomheter. 

Selv om hver og en av oss har våre spesialfelt, har vi samtidig breddekunnskap og et felles faglig ståsted når det kommer til organisasjons- og lederutvikling.

Et lite innblikk i hvordan vi tenker:

Fremfor å tilby standardløsninger, hjelper vi lederne med problemene de har.

Her blir du møtt av autoriserte psykologer og erfarne veiledere som i flere år har jobbet med å støtte ledere både i og utenfor jobben. Når du går ut av en veiledningssamtale med oss, skal du gjøre det med bedre innsikt og en plan for hvordan du kan ta tak i oppgavene som er viktige for deg og virksomheten. 

Vår praksis er bygget på en skandinavisk og helhetlig modell

Våre fagfolk har lang erfaring, innsikt – og stor interesse for fagfeltet, noe vårt samarbeid med internasjonale forskere er et bevis på. Fordi vi ser og har forståelse for hele virksomheten – både prosesser, rammer og spilleregler – kan vi hjelpe ledere med å se valgene de skal ta i samme helhetlige kontekst. 

Vi gir råd og verktøy lederne kan bruke i hverdagen

Vi holder oss godt oppdatert på nyere forskning, men kaster oss ikke på siste trend bare for å gjøre det. De siste 20 årene har vi derimot testet og evaluert en rekke organisasjons-, team- og lederverktøy, så når vi anbefaler noe, er det fordi vi vet det har effekt og at det har hjulpet mange andre før dere. Slik kan vi gi råd og verktøy lederne faktisk har bruk for i sin travle hverdag. 

Vår historie

Da vi startet i 2000, var det med en visjon og et ønske om å tilby praktisk psykologi- og lederkompetanse til norske bedrifter.

Ut av klasserommet / Lederutvikling i en større kontekst 

Selv om det på den tiden var populært å «dra på lederkurs», ble vi tidlig overbevist om at leder- og organisasjonsutvikling må sees i en større kontekst – i sammenheng med organisasjonens drift og strategi. Og siden den gang har grunntanken fulgt oss: Lederutvikling bør ikke skje i et klasserom, men i de aktuelle situasjonene hvor lederen skal lede. 

Fra privat til offentlig sektor

I begynnelsen bestod kundebasen av noen få utvalgte innen bank, finans og media, men fra 2005 til 2010 inngikk vi tette samarbeid med flere statlige og kommunale virksomheter. Samtidig økte pågangen fra privat sektor, og vi kunne gradvis utvide tjenesteporteføljen vår. Sammen med forskningsmiljøer og praktikere utviklet vi i denne perioden praktiske metoder for konfliktløsning, kommunikasjonstrening og ledelses- og teamutvikling.

Bredere kompetanse, mer skreddersøm

Fra 2010 og frem til i dag har vi ansatt og knyttet til oss samarbeidspartnere som komplementerer spesialkompetansen på huset. Vi jobber nå tett med praktikere og forskere med bakgrunn fra blant annet økonomi, juss, ingeniørfaget og statsvitenskap. Det har også påvirket vår praksis. Våre konsulenter har i dag et mer helhetlig og tverrfaglig perspektiv – og vi kan i større grad tilpasse det vi tilbyr til hver enkelt kunde. 

Alt vi gjør, gjør vi for å styrke kundene og deres bevissthet og ferdigheter som ledere. Veiledningen vår er bygget på solid erfaring og anerkjent, oppdatert forskning.